Patrimoniu cultural mobil

Sarcina conservatorului patrimoniului cultural mobil este de a cerceta, securiza și comunica bunurile culturale mobile ale comunității Bisericii Negre.

Acest bogat patrimoniu include numeroase piese valoroase de mobilier bisericesc, stocuri semnificative de textile istorice, vase liturgice, o colecție de picturi, arhiva și biblioteca istorică a parohiei.

În principiu, conservatorul se asigură că aceste bunuri sunt înregistrate cu exactitate și că sunt asigurate condiții adecvate de utilizare, expunere și depozitare. În plus, acesta coordonează lucrările necesare de protejare și restaurare.

Pe lângă proiectele comunității, conservatorul derulează și proiecte care servesc la protejarea bunurilor culturale ale altor comunități evanghelice. În calitate de centru de competență pentru covoare otomane, se ocupă, de asemenea, de depozitul central de covoare otomane.

O altă sarcină importantă este cea de promovarea bunurilor culturale, de a asigura o mai bună înțelegere a acestora în calitatea lor de martori ai evoluției culturale și ca opere de artă. Măsurile de punere în valoare presupun expoziții documentare, vizite ghidate și publicații științifice.

dr. Ágnes Ziegler

Conservator Patrimoniu Cultural
agnes.ziegler@schwarze-kirche.ro