Conducerea bisericii noastre

Biserica Evanghelică C.A. Brașov face parte din Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană (C.A.) din România.

Cei mai mulți dintre membrii noștri aparțin minorității germane din România.

Conducerea bisericii

Membrii consiliului bisericii sunt preoții, administratorii, membrii aleși ai prezbiteriului și alți membri aleși de adunarea comunitară.

Prezbiteriul

Prezbiteriul este alcătuit din preot, în calitate de președinte, curator, în calitate de vicepreședinte, și alți membri care vor fi aleși de adunarea comunitară.