Misiunea noastră

Suntem o comunitate creştină şi aparţinem de Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană (C. A.) din România.

Fundamentul credinţei noastre este Biblia în accepţiunea tradiţiei evanghelice, întemeiată în secolul 16 prin Reforma luterană şi introdusă în Transilvania de către Johannes Honterus.

Misiunea noastră este vestirea Evangheliei în toate domeniile vieţii comunităţii. Această misiune este încredinţată în primul rând preoţilor şi mirenilor desemnaţi. Prin vestirea Evangheliei înţelegem mărturia biblică asumată prin cuvânt, atitudine, fapte. În această mărturie suntem uniţi cu toate bisericile creştine.

Prin tradiţia culturii saşilor Transilvăneni aparţinem spaţiului lingvistic şi cultural german. Fiind parte a comunităţii locale, participăm activ la viaţa acesteia. Dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii noştri alcătuieşte fundamentul unei convieţuiri caracterizate prin toleranţă şi respect.

În spiritul acestora, comunitatea Bisericii Negre invită la întâlniri autentice şi de profundă comuniune creştină.

Vestirea Evangheliei

Comunitatea Bisericii Negre vesteşte Evanghelia încredinţată că prin lucrarea Sfântului Duh credinţa ia naştere şi se întăreşte. Mărturisim vestea cea bună despre iubirea, iertarea şi opera mântuirii lui Dumnezeu prin Isus Cristos, adresată prin Biblie tuturor oamenilor, invitând la slujbele religioase, studiu biblic, ore de religie, momente comune de rugăciune şi reculegere, activităţi de ordin spiritual. În sens larg toate domeniile vieţii comunităţii sunt întrepătrunse de vestirea Evangheliei.

Preoţii şi mirenii desemnaţi vestesc Evanghelia în primul rând comunităţii proprii. Prin numeroase oferte împărtăşim vestea cea bună şi copiilor, tinerilor, familiilor, celor interesaţi şi apropiaţi comunităţii. Limba vestirii Evangheliei este germana. Complementar folosim și limba română.

Suntem încrezători în faptul că, prin vestirea Evangheliei, Dumnezeu creează între noi profundă comuniune creştină în credinţă, iubire şi înţelegere reciprocă.

Sprijin spiritual

Activitatea de sprijin spiritual adânceşte legătura dintre oameni şi Dumnezeu, precum şi legătura credincioşilor cu comunitatea. În acest scop preoţii şi membrii mireni ai comunităţii oferă susţinere spirituală.

Vizitând oamenii acasă, în căminele pentru bătrâni şi în spitale, dorim să le transmitem consolarea şi speranţa, pe care le regăsim în Biblie.

Vom extinde în anii viitori ofertele de sprijin spriritual, dintre care deosebit de importante pentru noi sunt vizitele la domiciliu.

Activitatea ecumenică

Comunitatea Bisericii Negre îşi asumă public credinţa, făcând acest lucru în spiritul toleranţei religioase, în mod tradiţional ancorată în Transilvania. În acest sens susţinem respectul reciproc şi iubirea aproapelui, atât în relațiile cu creştinii, cât și cu cei de alte credinţe şi convingeri.

Prin chemarea ecumenică înţelegem dialogul cu alte biserici şi comunităţi creştine. Cu toţii facem parte, în egală măsură, din Trupul lui Cristos, fapt care fundamentează orice experienţă a unităţii creştine autentice. De aceea încurajăm dialogul ecumenic şi vom participa şi pe viitor la activităţi ecumenice.

Educaţia

Pentru comunitatea Bisericii Negre practicarea credinţei este legată de educaţie şi cultură. În acest sens ajutăm oamenii să-şi dezvolte înzestrările şi harurile primite de la Dumnezeu şi să crească în credinţă. Urmărim astfel formarea şi întărirea unor caractere responsabile faţă de Dumnezeu şi de semenii lor. 

În ofertele noastre educaţionale includem moştenirea culturală a saşilor transilvăneni. Sprijinim folosirea limbii germane în special în activităţile cu copii şi tineri, prioritatea noastră fiind educarea copiilor în spiritul credinţei.

Urmărim extinderea ofertelor educaţionale, în special pentru şcoli cu predare în limba germană.

Diaconia

Din credinţă şi iubirea aproapelui, comunitatea Bisericii Negre desfăşoară activităţi diaconice, prin care ajută membrii comunităţii şi familiile acestora aflate în situaţii critice, asigurându-le un minim necesar pentru subzistenţă. Oferim ajutor în gospodărie, sprijin material şi financiar, suport pentru activităţile zilnice, servicii de consiliere şi ingrijire social-medicală, precum şi îngrijire în căminul pentru bătrâni. Dorim ca în viitor să ne extindem activitățile diaconice.

Muzica

Comunitatea Bisericii Negre îşi asumă vestirea Evangheliei şi prin intermediul muzicii în slujbele religioase şi în concerte. Prin ofertele noastre perpetuăm o tradiţie deosebit de bogată. Ele contribuie la educarea muzicală, creează comuniune și pun în valoare un patrimoniu cultural valoros. Îi invităm pe toţi cei interesaţi din interiorul şi din afara comunităţii să participe la concertele şi la activităţile noastre muzicale, dintre care cele mai importante sunt Corul Bach, Corul Bach de Tineret, Ansamblul Canzonetta, concertele de orgă şi concertele de mare anvergură ale Bisericii Negre. Această activitate muzicală reprezintă o contribuţie importantă la viaţa culturală a oraşului şi a regiunii.

Responsabilitatea socială

Animată de spiritul credinţei, comunitatea Bisericii Negre își asumă sarcini sociale şi de interes public, îmbogăţind oraşul şi întreaga regiune cu o activitate socială deosebită, reprezentată prin realizări ştiinţifice şi culturale de nivel superior. În acest fel continuăm tradiţia comunităţii noastre în istoria oraşului Braşov. Priorităţi sunt: Grădiniţa Bisericii Negre, căminul pentru bătrâni Blumenau, muzica, conservarea şi restaurarea monumentelor, cercetarea şi publicaţiile ştiinţifice, precum şi ofertele turistice. De importanţă naţională şi internaţională sunt Biserica Neagră şi orga ei „Buchholz”, tezaurului bisericesc, colecţia de covoare otomane, colecţia de veşminte preoţeşti medievale, precum şi arhiva istorică a bisericii.

Dumnezeu să ne păstreze în dragostea Sa şi să ne îndrume prin Sfântul Duh.